Privacy verklaring SDM Support B.V.

Handelt als: RhinoSystems Perimeter Protection

Lees de volgende informatie zorgvuldig door. Deze privacyverklaring bevat informatie over welke gegevens we
over u verzamelen en bewaren en waarom we dit doen. Ook wordt uitgelegd met wie we deze informatie
delen, welke beveiligingsmaatregelen wij hebben genomen om uw gegevens te beschermen en hoe u contact
met ons kunt opnemen als u een klacht heeft.

SDM Support B.V. gebruikt en is verantwoordelijk voor persoonlijke informatie over u. Wanneer wij
persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, zijn wij de ‘beheerder’ van deze informatie in het kader van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere geldende wetten over gegevensbescherming.
Onze contactpersoon voor gegevensbescherming is:

 • R.L.M. Schmit
 • Waterbiesweg 38
 • 2548 WZ Den Haag Holland
 • U kunt hem bereiken via contact@RhinoSystems.nl
 • Welke gegevens verzamelen wij?

Wanneer wij activiteiten uitvoeren ten behoeve van de normale bedrijfsvoering, verzamelen wij de volgende,
door u verstrekte persoonsgegevens:

 • Identificeerbare gegevens
  • Uw bedrijfsnaam
  • Naam contactpersoon
  • Het btw nummer
 • Contactgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
 • Locatiegegevens
  • Uw adresgegevens
  • Uw opgegeven montage adres

Wat doen wij met uw gegevens?
We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:Om met u te kunnen communiceren op een
manier die past bij de normale bedrijfsvoering en om uw vragen, offertes en/of bestellingen effectief en efficiënt te kunnen afhandelen.

Met wie delen wij uw met persoonsgegevens?
Wij zullen persoonsgegevens niet delen met uitzondering van rechtshandhavingsinstanties als de wet dit vereist.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Als we uw persoonsgegevens om welke reden dan ook niet langer nodig hebben (bv. één van de partijen besluit uw account bij ons te sluiten), dan nemen wij de
nodige maatregelen om uw persoonsgegevens uit ons bestand te verwijderen.

Toestemming
We zijn afhankelijk van uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens. U verschaft deze toestemming
wanneer u een aanvraag doet, en/of een bestelling plaatst. Hoewel u te allen tijde het recht heeft om deze
toestemming in te trekken, heeft dit geen invloed op de rechtsgeldigheid van de verwerkingsactiviteiten die wij
uitvoeren voordat u uw toestemming intrekt. U kunt uw toestemming intrekken door contact met ons op te
nemen via de bekende e-mailadressen.

Uw rechten
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal belangrijke rechten die u kosteloos
kunt uitoefenen. Samengevat zijn dit de volgende rechten:

 • Het recht op transparantie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en op eerlijke verwerking van
  uw informatie;
 • Het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en tot andere aanvullende informatie;
 • Het recht om ons ertoe te verplichten dat wij onjuiste of ontbrekende informatie die wij van u hebben,
  corrigeren of aanvullen;
 • Het recht om ons ertoe te verplichten dat wij uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden
  verwijderen;
 • Het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt of om deze
  informatie naar een derde partij te laten sturen. Deze kopie wordt aan u of de derde partij verstrekt in
  een gestructureerd, algemeen gebruikt en elektronisch leesbaar formaat.
 • Het recht om zich te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct
  marketing;
 • Het recht om zich in bepaalde andere situaties te verzetten tegen de voortgezette verwerking van uw
  persoonsgegevens;
 • Het recht om onze verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden aan banden
  leggen;
 • Het recht om te verzoeken om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming als
  daaraan rechtsgevolgen voor u zijn verbonden of als het besluit u in aanmerkelijke mate treft.

Als u meer informatie wilt over uw rechten onder de AVG, raadpleeg dan het artikel van de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP). Als u gebruik wilt maken van een of meerdere van deze rechten, neem dan via e-mail
contact met ons op:

 • E-mailadres
 • Verstrek aanvullende informatie zodat wij u kunnen identificeren. Het kan zijn dat wij contact met u
  moeten opnemen omdat wij meer informatie nodig hebben om uw identiteit te verifiëren;
 • Stuur ons een bewijs van uw identiteit en adres;
 • Noem het recht of de rechten die u wilt uitoefenen;

Wij zullen binnen één maand nadat wij uw verzoek hebben ontvangen, reageren. Denk eraan dat u zich kunt
afmelden voor alle e-mails door te klikken op de afmeldknop onder aan e-mails.

Hoe kunt u een klacht indienen?
Wij hopen dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Onze contactpersoon voor gegevensbescherming
helpt u graag met het oplossen van eventuele problemen of klachten. Neem gerust contact met ons op als u
vragen of problemen heeft.
De Algemene Verordening Gegevensverwerking geeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij een
toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van de Europese Unie (of Europese Economische
Ruimte) waar u werkt, gewoonlijk woont of waar de vermeende schending van de privacywetgeving plaats
vond. De toezichthoudende autoriteit in Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). U kunt contact
opnemen met de publieksvoorlichters van de AP tijdens het telefonisch spreekuur van maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur.

Onze beveiliging
Alle verwerkte persoonsgegevens worden naar behoren opgeslagen om een maximale veiligheid van uw
informatie te garanderen.

Toekomstige verwerking
We zijn niet van plan om uw persoonsgegevens te verwerken voor andere dan in deze privacyverklaring
genoemde redenen. Als dit verandert, zullen wij u per e-mail op de hoogte stellen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is op 27 juli 2019 gepubliceerd en is op 1 Augustus 2019 voor het laatst bijgewerkt. We
evalueren ons interne privacy beleid continu en kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen.

Website RhinoSystems
De website wordt extern gehost en alle gegevens die worden verwerkt, worden uitsluitend in het VK
vastgelegd, op de volgende locaties:

Digitale locatie persoonsgegevens is ook kantoorlocatie.
SDM Support B.V.
Waterbiesweg 38
2548 WZ Den Haag-Holland

Primair datacentrum
Niet van toepassing

Secundair datacentrum
Niet van toepassing

Website RhinoSystems Open Grensveiligheid

De website wordt extern gehost en alle gegevens die worden verwerkt, worden uitsluitend in het
VK vastgelegd, op de volgende locaties:

Digitale locatie persoonsgegevens is ook kantoorlocatie.
SDM Support B.V.
Waterbiesweg 38
2548 WZ Den Haag-Holland

Primair datacentrum
Niet van toepassing.

Secundair datacentrum
Niet van toepassing.

Neem contact met ons
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over de informatie die wij van u hebben, neem dan contact
met ons op.

Alternatieve indelingen
Als het voor u nuttig zou zijn om deze verklaring in een andere vorm te ontvangen (bijvoorbeeld in een andere
taal, in audio of braille), dan kunt u contact met ons opnemen (zie ‘Neem contact met ons op’ hierboven).

Hoe kunt u een klacht indienen?
Wij hopen dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Onze contactpersoon voor

gegevensbescherming helpt u graag met het oplossen van eventuele problemen of klachten.
Neem gerust contact met ons op als u vragen of problemen heeft.
De Algemene Verordening Gegevensverwerking geeft u ook het recht om een klacht in te dienen
bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van de Europese Unie (of
Europese Economische Ruimte) waar u werkt, gewoonlijk woont of waar de vermeende schending
van de privacywetgeving plaats
vond. De toezichthoudende autoriteit in Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). U kunt
contact opnemen met de publieksvoorlichters van de AP tijdens het telefonisch spreekuur van
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.