Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en RhinoSystems hebben een gemeenschappelijk doel

Het bevorderen van veiligheid en het voorkomen van criminaliteit. Beide organisaties streven naar innovatieve oplossingen en richtlijnen om de veiligheid van mensen, eigendommen en omgevingen te waarborgen. In dit blog vertelt RhinoSystems meer over het nut en de noodzaak van de gemeenschappelijke doel ‘een veiligere samenleving ” die wij nastreven.

veiligheidsonderzoek en richtlijnen

Zowel het CCV als RhinoSystems zijn betrokken bij onderzoek naar veiligheidskwesties. Het CCV ontwikkelt normen en richtlijnen om de veiligheid op verschillende gebieden te verbeteren, terwijl RhinoSystems zich richt op het ontwerpen van beveiligingsoplossingen zoals ramkraakpreventie maatregels, diefstal preventiemaatregels en preventie veiligheidsmaatregelen die aan deze normen voldoen.

samenwerking met bedrijven

Beide organisaties werken samen met bedrijven om veiligheidsoplossingen te implementeren. Het CCV adviseert en begeleidt bedrijven bij het verbeteren van hun veiligheidsmaatregelen, terwijl RhinoSystems gespecialiseerde beveiligingsoplossingen met de Rhino beveiligingspollers levert om aan specifieke veiligheidsbehoeften te voldoen.

schoner en gezond

Het CCV kan streven naar samenwerking met bedrijven en leveranciers die schone en klimaat neutrale bedrijfszekere beveiligingsoplossingen bieden. RhinoSystems, als leverancier van de Rhino beveiligingspollers is een waardevolle schone partner in het bevorderen van schone en gezonde beveiligingstechnologie. Hoe gezond en schoon is het als u als beheerder zonder verbruik van energie in alle vrijheid kunt beveiligen?

certificering en normen

Het CCV stelt normen op voor veiligheid en certificeert producten en diensten die aan deze normen voldoen. RhinoSystems streeft naar certificeringen en accreditaties voor hun civiele off-grid grensbeveiligingen, zoals het “Sold Secure Automotive Gold Standard” voor hun beveiligingspollers.

betrokkenheid bij de samenleving

Zowel het CCV als RhinoSystems hebben een bredere betrokkenheid bij de samenleving. Het CCV werkt samen met diverse partners, waaronder overheden en brancheorganisaties. RhinoSystems draagt bij aan de samenleving door het bieden van bouwkundige beveiligingen die de veiligheid van openbare ruimtes, bedrijven en particulieren verbeteren.

Hoewel het CCV en RhinoSystems verschillende rollen en functies hebben, delen ze een gedeelde visie voor een veiligere samenleving en werken ze beide actief aan het realiseren van deze visie.